Шуменско плато 2019 - Колоездене, Бягане и Дуатлон

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА

СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ

КРОС КЪНТРИ МАРАТОН(XCM), ГОРСКО БЯГАНЕ (TRAIL RUN) И ДУАТЛОН

 

ОРГАНИЗАТОРИ:

ВЕЛОКЛУБ ИЛЧОВ БАИР
ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТО

ОБЩИНА ШУМЕН

OБЩИНА ВЕЛИКИ ПРЕСЛАВ

СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕ

 

МЯСТО:

Състезанието ще се проведе на 07.07.2019 г., неделя, на територията на ПП „Шуменско плато“, селата Троица, Осмар и Кочово, с начало и финал стадиона на с. Троица.

 

ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО

 

06.07.2019 г. СЪБОТА

17 - 20 ч Регистрация и раздаване на състезателни номера. Място: стадиона на с. Троица.

 

07.07.2019 г. НЕДЕЛЯ

06:00 - 07:00 ч. Регистрация и раздаване на състезателни номера. Място: стадиона на с. Троица

08:00  – техническа конференция

09:00 – 9:30 – стартове в различните дисциплини от стадиона на с. Троица

15:00 – награждаване на стадиона на с. Троица

 

ИЗИСКВАНИЯ:

 

Всеки състезател в дисциплината XCM 40 и 20 км. е длъжен:

 • да има попълнена декларация за участие на собствена отговорност
 • да носи каска и ръкавици
 • да участва с изправен планински велосипед
 • да притежава застраховка за деня на провеждане на състезанието
 • за юноши под 18 годишна възраст – писмена декларация от родител / подписана пред регистриращия или пред водача на отбора. /
 • да пази чистота на територията на състезанието и природния парк

 

Всеки състезател в дисциплината XCM 40 км. eMTB е длъжен:

 • да има попълнена декларация за участие на собствена отговорност
 • да носи каска и ръкавици
 • да участва с изправен планински велосипед
 • да притежава застраховка за деня на провеждане на състезанието
 • за юноши под 18 годишна възраст – писмена декларация от родител / подписана пред регистриращия или пред водача на отбора. /
 • да пази чистота на територията на състезанието и природния парк
 • да няма поставен чип, премахващ ограничението за помощ от мотора (за състезателите в дисциплината eMTB)

 

 

 

Всеки състезател в дисциплината Trail Run 40 и 20 км. е длъжен:

 • да има попълнена декларация за участие на собствена отговорност
 • да бъде в добро здравословно и физическо състояние, предвид сложността на трасето
 • да си носи собствена бутилка за вода
 • да притежава застраховка за деня на провеждане на състезанието
 • за юноши под 18 годишна възраст – писмена декларация от родител / подписана пред регистриращия или пред водача на отбора. /
 • да пази чистота на територията на състезанието и природния парк

 

Всеки състезател в дисциплината Дуатлон (20 км. бягане + 20 км. колоездене) е длъжен да отговаря на изискванията на предходните две дисциплини.

 

 ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА УЧАСТИЕ ИЗТЕГЛЕТЕ ОТ СЛЕДНАТА ВРЪЗКА: https://drive.google.com/file/d/1pFLOap7a0XUUKV9fE_U-ti3yi_R5Dv8D/view?usp=sharing

 

ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИ

 

MTB МАРАТОН 40 КМ

 

юноши до 18

мъже 18-39

мъже 40+

жени

 

MTB ПОЛУМАРАТОН 20 КМ

 

юноши до 16

юноши до 18

мъже 18-39

мъже 40+

девойки до 18 г

жени 18+


eMTB МАРАТОН 40 КМ

 

 

БЯГАНЕ 40 КМ

 

юноши до 18

мъже 18-39

мъже 40+

жени

 

БЯГАНЕ 20 КМ

 

юноши до 16

юноши до 18

мъже 18-39

мъже 40+

девойки до 18 г

жени 18+

 

ДУАТЛОН (20 КМ БЯГАНЕ + 20 КМ КОЛОЕЗДЕНЕ)

 

юноши до 18

мъже 18-39

мъже 40+

жени

 

Важно! При наличие на по-малко от трима състезатели в дадена категория, то те ще бъдат прехвърлени към по-висока такава.

 

КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИ

 

Класирането е индивидуално по възрастови групи. Победителите в отделните групи ще получат предметни награди и медали.

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАСЕТО

 

Трасето за състезанието ХСМ, Trail Run и Duathlon е с дължина 41 км. Дължината на трасето за полумаратона е 22 км. Степента на сложност е от умерено тежко до тежко.

 

GPS СЛЕДИ:

42 км: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uzvpgvmjgjvuevdx
22 км: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hkxlhyqgcennjwwz

 

ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ

 

Състезателите във всички дисциплини заплащат състезателна такса от 20 лв при предварителна регистрация на сайта на клуба и 30 лв без предварителна регистрация. Юношите до 16 години не заплащат състезателна такса.

Важно! В деня на състезанието регистрации ще се правят най-късно до 7:00 ч.

 

ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ НА САЙТА НА КЛУБА до 05.07.2019 г:

 

Линк за регистрация

 

 

ЗА КОНТАКТИ:

Facebook: Велоклуб Илчов баир

Данаил Денчев, тел. 0884320980

ddjloop@gmail.com

 

 

REGULATIONS FOR A MOUNTAIN BIKE RACE

CROSS COUNTRY MARATHON (XCM), TRAIL RUN, AND DUATHLON

 

ORGANIZERS:

CYCLING CLUB ILCHOV BAIR
NATURAL PARK SHUMENSKO PLATO

MUNICIPALITY SHUMEN

MUNICIPALITY VELIKI PRESLAV

 

 

LOCATION:

The race will be held on 07.07.2019 (Sunday) at the Natural Park Shumensko Plato, and in the villages of Troitsa, Osmar, and Kochovo with the start and finish at the stadium of Troitsa.

 

PROGRAM OF THE RACE

 

06.07.2019 SATURDAY

 

17:00 - 20:00 Registration and taking the race numbers. Location: the stadium of Troitsa

 

07.07.2019 SUNDAY

 

06:00 - 07:00 Registration and taking the race numbers. Location: the stadium of Troitsa

08:00 – briefing

9:00 – 9:30 – starts in the different categories at the stadium of Troirsa

15:00 – award ceremony at the stadium of Troitsa

 

REQUIREMENTS:

Every rider on XCM 40 or 20 km must:

• fill a declaration form for participating by his/her own responsibility
• wear protection helmet and gloves;
• have working bike and brakes; have spare tires and pump
• have an insurance for the race day
• not pollute the nature park
• only for the juniors under 18: declaration of consent signed by the parent in front of the registering person or the team leader

Every rider on XCM 40 km eMTB must:

• fill a declaration form for participating by his/her own responsibility
• wear protection helmet and gloves;
• have working bike and brakes; have spare tires and pump; ensure the organizers that the motor is clean of any hacks
• have an insurance for the race day
• not pollute the nature park

 

Every runner at 40 or 20 km must:

• fill a declaration form for participating by his/her own responsibility
• be in good health due to the difficulty of the race
• have an insurance for the race day
• bring his/her own bottle for water and not pollute the nature park
• only for the juniors under 18: declaration of consent signed by the parent in front of the registering person or the team leader

Every duathlonist must conform to the previous clauses.

 

DECLARATION FOR PARTICIPATING
https://drive.google.com/file/d/1pFLOap7a0XUUKV9fE_U-ti3yi_R5Dv8D/view?usp=sharing

 

AGE GROUPS

 

MARATHON 40 КМ

 

Juniors < 18

Men 18-39

Men 40+

Women

 

SMALL MARATHON 20 КМ

 

Juniors <16

Juniors 16-18

Men 18-39

Men 40+

Women

Girls < 18

eMTB MARATHON 40 KM

 

 

TRAIL RUN 40 KM

 

Juniors < 18

Men 18-39

Men 40+

Women

 

TRAIL RUN 20 KM

 

Juniors <16

Juniors 16-18

Men 18-39

Men 40+

Women

Girls < 18

 

DUATHLON (20 KM MTB + 20 KM TRAIL RUN)

 

Juniors < 18

Men 18-39

Men 40+

Women

 

NB! When there are less than 3 participants in one age group, the others will be moved to a higher one.

 

AWARDS:
The riders will be awarded individually according to their age group. The winners of every group will receive gifts and medals.

 

INFORMATION ABOUT THE TRACK

                              

The race track for the marathon is 41 km long. The race track for the semi marathon is 22 km long. The course is moderately difficult to difficult.

 

GPS TRACK:

42 км: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=uzvpgvmjgjvuevdx
22 км: https://www.gpsies.com/map.do?fileId=hkxlhyqgcennjwwz

 

REGISTRATION FEE:
Every rider, runner, or duathlonist pays a registration fee of 20 BGN with online registration until 05.07.2019 and 30 BGN without online registration. Juniors under age of 16 don’t pay a registration fee. NB! Registrations in the race day will be accepted until 7:00 a.m.

 

PRELIMINARY REGISTRATION:
Online registration at:

Registration LINK

CONTACTS:
Facebook: Велоклуб Илчов баир

Danail Denchev, tel. +359 884 320980

 ddjloop@gmail.com