24 часа Мътеница

Формат на състезанието:

Формат: Веломаратон

Организатор: Сдружение с нестопанска цел ВЕЛОКЛУБ КРИВА СПИЦА

Място: В околностите на с. Мътеница, община Хисаря

Продължителност: 24 часа

Индивидуално участие: Всеки, който е навършил 18г.

Соло отбори: Отбори от по двама състезатели, без значение на пол и националност, единият на възраст над 18г, другият над 14г, като пълнолетният поема отговорността за непълнолетния, ако има такъв в отбора.

Щафети: Отбори от 2 до 4 състезатели, без значение на пол и националност, като участниците трябва да са навършили 18г.

Официални езици на състезанието: български и английски.

Старт: 6.09.2014 – 13.00 ч.
Финал: 7.09.2014 – 13.00 ч.


Контролни пунктове – пазят се в тайна от Организаторите като част от маршрута.

Дисциплина: Планинско колоездене

Соло отбори

- Всеки отбор е в състав от двама души без значение на пол и националност. Единият от състезателите трябва да има навършени 18 г, а другият - 14 г.
- Отборът трябва да има капитан.
- Капитанът представя отбора пред Организаторите.
- Капитанът е длъжен да информира и да се консултира с Организаторите по всички въпроси и проблеми, свързани със състезанието и отбора му (инциденти, спонсори, оттегляне от състезанието, класиране, логистика и др.).
- Отборите трябва да запазват цялостта си през цялото време (съотборниците да се придвижват на дистанция не по-голяма от 1 минута един от друг), като на финала са длъжни да финишират заедно.
- Всеки отбор е длъжен да окаже помощ на състезател (отбор) в беда.
- Отборите нямат право на външна помощ.
- Отборите нямат право на смени на състезатели по време на състезанието.
- Всеки състезател взема участие в състезанието на своя собствена отговорност.
- Всеки участник е длъжен да носи на видно място отличителните знаци, предоставени му от Организаторите. Неизпълнението на гореспоменатото, ще доведе до дисквалифициране на участника (отбора).
- Всеки състезател е длъжен да се запознае с всички подробности относно законовите, визовите и здравните изисквания в Република България, като сам се ангажира да си осигури необходимите визи, паспорти, ваксинации и други необходими документи.
- Отборите имат правото да носят логата на спонсорите си.
- Организаторите и медицинският екип, осигуряващ състезанието, си запазват правото да прекратят участието на състезател/отбор в маратона, ако преценят, че физическото му състояние не го позволява.
- Организаторите не са отговорни за действията на състезателите, които са в разрез със законодателството на Република България и правилника на маратона.[/list]

Индивидуално участие

- Всеки състезател трябва да е навършил 18 години.
- Всеки състезател е длъжен да информира и да се консултира с Организаторите по всички въпроси и проблеми, свързани със състезанието (инциденти, спонсори, оттегляне от състезанието, класиране, логистика и др.).
- Всеки състезател е длъжен да окаже помощ на състезател (отбор) в беда.
- Състезателите нямат право на външна помощ.
- Всеки състезател взема участие в състезанието на своя собствена отговорност.
- Всеки участник е длъжен да носи на видно място отличителните знаци, предоставени му от Организаторите. Неизпълнението на гореспоменатото, ще доведе до дисквалифициране на участника.
- Всеки състезател е длъжен да се запознае с всички подробности относно законовите, визовите и здравните изисквания в Република България, като сам се ангажира да си осигури необходимите визи, паспорти, ваксинации и други необходими документи.
- Състезателите, имат правото да носят логата на спонсорите си.
- Организаторите и медицинският екип, осигуряващ състезанието, си запазват правото да прекратят участието на състезател/отбор в маратона, ако преценят, че физическото му състояние не го позволява.
- Организаторите не са отговорни за действията на състезателите, които са в разрез със законодателството на Република България и правилника на маратона.

Щафетни отбори.

- Всеки отбор е в състав от 2 до 4 състезатели, без значение на пол и националност, като участниците трябва да са навършили 18 г.
- Отборът трябва да има капитан.
- Капитанът представя отбора пред Организаторите.
- Капитанът е длъжен да информира и да се консултира с Организаторите по всички въпроси и проблеми, свързани със състезанието и отбора му (инциденти, спонсори, оттегляне от състезанието, класиране, логистика и др.).
- Отборите имат право на само един състезател по трасето, като смените се извършват ЕДИНСТВЕНО на Старт - финала, на определено от Организаторите място.
- Велосипедите на състезателите, които не са по трасето, трябва да бъдат в специално определена и заградена за целта „Паркинг зона“. Ремонти по тези велосипеди се извършват в границите на зоната, на специално определени за целта места.
- Всеки един от състезателите в щафетата трябва да завърши поне една обиколка.
- Всеки състезател може да направи колкото желае обиколки без смяна.
- Всеки отбор е длъжен да окаже помощ на състезател (отбор) в беда.
- Отборите нямат право на външна помощ.
- Отборите нямат право на смени на състезатели по време на състезанието.
- Всеки състезател взема участие в състезанието на своя собствена отговорност.
- Всеки участник е длъжен да носи на видно място отличителните знаци, предоставени му от Организаторите. Неизпълнението на гореспоменатото, ще доведе до дисквалифициране на участника (отбора).
- Всеки състезател е длъжен да се запознае с всички подробности относно законовите, визовите и здравните изисквания в Република България, като сам се ангажира да си осигури необходимите визи, паспорти, ваксинации и други необходими документи.
- Отборите имат правото да носят логата на спонсорите си.
- Организаторите и медицинският екип, осигуряващ състезанието, си запазват правото да прекратят участието на състезател/отбор в маратона, ако преценят, че физическото му състояние не го позволява.
- Организаторите не са отговорни за действията на състезателите, които са в разрез със законодателството на Република България и правилника на маратона.

Екипировка и оборудване
Задължителна лична екипировка:
- Технически изправен велосипед;
- Каска;
- Помпа;
- Два фара с отделно захранване;
- Задна постоянно светеща червена светлина.
- Съд (мех) за вода;
- Резервна вътрешна гума;
- Комплект инструменти;
- Часовник.

Препоръчителна екипировка:
- Очила;
- Ръкавици;
- Светлоотразителна жилетка.

Екипировка осигурена от организаторите:
- Състезателни паспорти;
- Отличителни знаци на състезанието.

Лични вещи:

От организаторите ще бъде осигурено място на старт-финалната контрола, на което всеки от състезателите ще може да остави част от екипировката си и храна (в това число лични вещи, които смята, че няма да му трябват по трасето). 

Класиране

Класирането се определя на база най-много напълно завършени обиколки в рамките на 24 часа. Времето на всеки участник (отбор) ще бъде записвано на всеки контролен пункт от маршрута. На първо място ще бъде класиран участникът (отборът), завършил най-много обиколки на трасето, без да нарушава правилата на състезанието.

Застраховки

Всеки участник в маратона задължително трябва да има сключена застраховка. Всеки участник в маратона участва на своя отговорност. Организаторите не носят отговорност за каквито и да е контузии или инциденти с участниците по врeме на състезанието. Всеки участник подписва Декларация за освобождаване от отговорност.

Правила за безопасност

- Всеки участник трябва да спазва стриктно правилата, описани в настоящия регламент и да спазва безусловно всички писмени или устни инструкции на Организаторите (в това число медицински екипи, спасителни екипи и др. ).
- Спазването на правилата за безопасност, добрата комуникация и логистиката са изключително важни за нормалното и безопасно протичане на състезанието.
- При участие в маратона всички участници са длъжни да сключат застраховка и да подпишат Декларация за участие.
- Всяко по-продължително спиране (за ремонт, почивка) трябва да се извършва извън границите на състезателното трасе, с цел да се осигури безопасно преминаване на останалите състезатели.
- При изпреварване изпреварващият състезател трябва ясно да предупреди изпреварвания за страната, от която ще се извърши изпреварването. Изпреварваният състезател няма право да пречи на изпреварващия.
- Изпреварване може да се извършва само на подходящо и безопасно за целта място.

Оттегляне от състезанието и дисквалифициране
Организаторите на Веломаратона си запазват правото да дисквалифицират:

- Всеки отбор, който не е в пълен състав на финала (всички съотборници трябва да се движат максимум на 1 минута един от друг).
- Всеки отбор, член на който се е отказал, оттеглил, отпаднал или е дисквалифициран от състезанието. При оттегляне трябва да се следват и изпълнят стриктно условията и процедурите за оттегляне.
- Всеки състезател, имащ непристойно или неспортсменско поведение, замърсяващ или увреждащ околната среда или саботиращ по какъвто и да е начин друг състезател.
- Всеки състезател използващ външна помощ.
- Всеки състезател, който не носи отличителните белези на състезанието и отбора си на определените за това места.
- Всеки състезател, представил невярна информация при идентификацията си.
- Всеки отбор, извършил смяна на състезател по време на състезанието.
- Всеки състезател, неспазващ условията за пресичането на контролните точки.
- Всеки състезател, който изоставя свой съотборник или откаже да помогне на състезател или отбор в беда.
- Всеки състезател, употребил какъвто и да е вид забранени стимуланти (допинг) или наркотици.
- Всеки състезател, нарушаващ правилата на Организаторите, инструкциите на Организаторите (в това число мед. екипи, спасители и др.), или проявяващ непристойно или агресивно поведение спрямо тях.
- Всеки състезател, който не носи предпазна екипировка по време на състезанието (каски и др.) или е установена липса на част от задължителната лична екипировка или паспорт.
- По трасето ще се движат съдии, които ще следят за спазването на регламента на състезанието. По тяхна преценка състезатели, които не спазват регламента на състезанието, ще бъдат наказвани или дисквалифицирани. Съдийско решение не се оспорва! 

Оттегляне (отказ) от състезанието:
- При оттегляне на състезател от участие, състезателят е длъжен да информира Организаторите възможно най-бързо. Ако Организаторите не бъдат информирани и започне спасителна акция, всички разходи, направени при изпълнение на акцията, ще бъдат за сметка на състезателя.
- При оттегляне/отказ състезателят се дисквалифицира и трябва да се придвижи до най-близката контролна точка като остава там, докато не получи по-нататъшни инструкции от организаторите.

Правила за опазване на околната среда

Всички участници в маратона са длъжни да опазват околната среда, да не унищожават или увреждат растителни и животински видове, да не замърсяват. Всяко нарушение от подобен характер ще бъде санкционирано съгласно действащото законодателство на Република България. Организаторите си запазват правото да дисквалифицират състезатели, замърсяващи околната среда.

Организаторът си запазва правото да прави всякакви промени по всяко време, по отношение на регламента, условията за участие, дати на провеждане и други, касаещи състезанието.

👤Илчов Баир  🕔2014-09-06
spodelime