Шуменско плато 2023
25.06.2023

Facebook страница на събитието Шуменско плато 2023 | Facebook
За повече повече информация посетете Шуменско плато 2023 - Tracksport.Live
For more information visit our event page Шуменско плато 2023 - Tracksport.Live

Всички участници родени след 31.12.2008 г., при заплащане на таксата, да използват следния код за 100% отстъпка: 2023SHU14

Всички участници, родени между 01.01.2006 г. и 31.12. 2008 г, при заплащане на таксата, да използват следния код за 50% отстъпка: 2023SHU17

Pages:
Edit