Oчаквайте!!!
Шуменско плато ’22 (26.06.2022)

Запазете си датата и очаквайте подробности следващите месеци. Шуменското плато ви очаква!
Save the date and expect more details in the next moths. Shumen Plateau is waiting for you!

За повече повече информация посетете страницата на събитието ни

For more information visit our event page

Pages:
Edit