Шуменско плато ’21 – колоездене, бягане и дуатлон

НАРЕДБА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА
СЪСТЕЗАНИЕ ПО ПЛАНИНСКО КОЛОЕЗДЕНЕ
КРОС КЪНТРИ МАРАТОН (XCM), ГОРСКО БЯГАНЕ (TRAIL RUN) И ДУАТЛОН „ШУМЕНСКО ПЛАТО 2021“

ОРГАНИЗАТОРИ:
ВЕЛОКЛУБ ИЛЧОВ БАИР
ОБЩИНА ШУМЕН
ПРИРОДЕН ПАРК ШУМЕНСКО ПЛАТО
СЕВЕРОИЗТОЧНО ДЪРЖАВНО ПРЕДПРИЯТИЕРегистрационна форма/Registration form: http://bit.ly/Registration_21Декларация за участие/Declaration for participating: https://cutt.ly/CnXgvScМЯСТО:
Състезанието ще се проведе на 04.07.2021 г., неделя, на територията на ПП „Шуменско плато“, с начало и финал поляните около телевизионната кула над Шумен.ПРОГРАМА НА СЪСТЕЗАНИЕТО03.07.2021 г. СЪБОТА
16-20 ч Регистрация и раздаване на състезателни номера. Място: поляните около ТВ кулата над Шумен

04.07.2021 г. НЕДЕЛЯ
06:00-08:00 ч. Регистрация и раздаване на състезателни номера. Място: поляните около ТВ кулата над Шумен.
08:00 – откриване на събитието и встъпителни думи от организаторите
08:10 – техническа конференция/инструктаж за всички състезатели
08:30 – старт на еМТВ, Колоездене 40 и 23 км и Дуатлон
08:40 – старт на Бягане 23 км
12:00 – награждаване в дисциплина eMTB
12:30 – награждаване в дисциплина Колоездене – полумаратон 23 км
13:00 – награждаване в дисциплина Бягане 23 км
14:00 – награждаване в дисциплина Колоездене – маратон 40 км
14:30 – награждаване дисциплина ДуатлонИЗИСКВАНИЯ:Всеки състезател в дисциплината XCM 40 и 23 км. е длъжен:
• да е заплатил стартова такса
• да има попълнена декларация за участие на собствена отговорност
• да носи каска и ръкавици
• да участва с изправен планински велосипед
• да притежава застраховка за деня на провеждане на състезанието
• за юноши под 18 годишна възраст – писмена декларация от родител / подписана пред регистриращия или пред водача на отбора. /
• да пази чистота на територията на състезанието и природния парк
Всеки състезател в дисциплината XCM 40км. eMTB е длъжен:
• да е заплатил стартова такса
• да има попълнена декларация за участие на собствена отговорност
• да носи каска и ръкавици
• да участва с изправен велосипед с електрическо подпомагане
• да притежава застраховка за деня на провеждане на състезанието
• за юноши под 18 годишна възраст – писмена декларация от родител / подписана пред регистриращия или пред водача на отбора. /
• да пази чистота на територията на състезанието и природния парк
• велосипедът му да отговаря на изискванията на ЕС /да бъде с ограничение на скоростта при подпомагане до 25 км/ч и двигател с мощност до 250 W/

Всеки състезател в дисциплината Trail Run 23 км. е длъжен:
• да е заплатил стартова такса
• да има попълнена декларация за участие на собствена отговорност
• да бъде в добро здравословно и физическо състояние, предвид сложността на трасето
• да си носи собствена бутилка за вода
• да притежава застраховка за деня на провеждане на състезанието
• за юноши под 18 годишна възраст – писмена декларация от родител / подписана пред регистриращия или пред водача на отбора. /
• да пази чистота на територията на състезанието и природния паркВсеки състезател в дисциплината Дуатлон (40 км. колоездене + 13 км. бягане) е длъжен да отговаря на изискванията на предходните две дисциплини.
ДЕКЛАРАЦИЯТА ЩЕ НАМЕРИТЕ ТУК: https://cutt.ly/CnXgvSc
ВЪЗРАСТОВИ ГРУПИMTB МАРАТОН 40 КМмъже 18-39
мъже 40+
жениMTB ПОЛУМАРАТОН 23 КМюноши до 14
юноши до 16
юноши до 18
мъже 18-39
мъже 40+
девойки до 18 г
жени 18+eMTB МАРАТОН 40 КМЕдна обща категория

БЯГАНЕ 23 КМюноши до 18
мъже 18-39
мъже 40+
девойки до 18 г
жени 18+ДУАТЛОН (40 КМ КОЛОЕЗДЕНЕ + 13 КМ БЯГАНЕ)мъже 18+
жени 18+КОНТРОЛНИ ВРЕМЕНА ЗА ДУАТЛОНИСТИТЕ:
МЪЖЕ: 4 часа за колоезденето и 6 часа за финал
ЖЕНИ: 5 часа за колоезденето и 7 часа за финал
Ако състезател постъпи в транзишън зоната след контролното време за колоездене, той няма да бъде пуснат да бяга.

Важно! При наличие на по-малко от трима състезатели в дадена категория, те ще бъдат прехвърлени към по-висока такава.
КЛАСИРАНЕ И НАГРАДИКласирането е индивидуално по възрастови групи. Победителите в отделните групи ще получат предметни награди и медали.
Най-бързите състезатели в дисциплината 40 км MTB и 23 км Trail Run ще получат купа.
Томбола с награди между всички участници и доброволци.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ТРАСЕТОКолоездачното трасе за състезанието по планинско колоездене и дуатлон е с дължина 40 км и натрупана положителна денивелация около 1000 м. Дължината на трасето за колоездачния полумаратон и горското бягане е 23 км с натрупана положителна денивелация около 600 м. Трасето за бягане в дисциплината „дуатлон“ е с дължина 13 км и натрупана денивелация около 350 м.
Степента на сложност е от умерено тежко до тежко.
ЗАЯВКИ ЗА УЧАСТИЕ В GOOGLE ФОРМАТА до 02.07.2021 г:http://bit.ly/Registration_21ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ• Състезателите във всички дисциплини са длъжни да заплатят състезателна такса в размер на:
• 30 лв, за записалите се в онлайн формата ДО 02.07.2021 г.
• 45 лв, при регистрация на място на 03.07.2021 и 04.07.2021 г.
Състезателната такса се заплаща на място, при получаване на състезателния номер.• От състезателна такса са освободени:
а) Всички състезатели, които към датата на провеждане нямат навършени 18 години.
b) Всички членове на Велоклуб „Илчов баир“, заплатили членски внос към 04.07.2020г.

Важно! В деня на състезанието регистрации ще се правят най-късно до 8:00 ч.
ДОБРОВОЛЦИАко искате да участвате в нашето събитие като доброволец, свържете с нас чрез някой от вариантите, предоставени в раздел „ЗА КОНТАКТИ“.
ЗА КОНТАКТИ:
Facebook: Велоклуб Илчов баир
Данаил Денчев, тел. 0884320980
ddjloop@gmail.com
REGULATIONS FOR A MOUNTAIN BIKE RACE
CROSS COUNTRY MARATHON (XCM), TRAIL RUN, AND DUATHLONORGANIZERS:
CYCLING CLUB ILCHOV BAIR
NATURAL PARK SHUMENSKO PLATO
MUNICIPALITY SHUMEN
MUNICIPALITY VELIKI PRESLAV
LOCATION:
The race will be held on 04.07.2021 (Sunday) at the Natural Park Shumensko Plato, and in with the start and finish at the field aroud the TV Tower.PROGRAM OF THE RACE03.07.2021 SATURDAY16:00-20:00 Registration and taking the race numbers. Location: the field around Shumen’s TV Tower.04.07.2021 SUNDAY06:00-08:00 Registration and taking the race numbers. Location: the field around Shumen’s TV Tower
08:10 – briefing and instructions for all competitors
08:30 – start for eMTB, MTB 40 and 23 km, and Duathlon
08:40 – start for Trail runners 23 km
12:00 – award ceremony for eMTB
12:30 – award ceremony for MTB 23 km
13:00 – award ceremony for Trail run 23 km
14:00 – award ceremony for MTB 40 km
14:30 – award ceremony for DuathlonREQUIREMENTS:
Every rider on XCM 40 or 23 km must:
• fill a declaration form for participating by his/her own responsibility
• wear protection helmet and gloves;
• have working bike and brakes; have spare tires and pump
• have an insurance for the race day
• not pollute the nature park
• only for the juniors under 18: declaration of consent signed by the parent in front of the registering person or the team leader
Every rider on XCM 40 km eMTB must:
• fill a declaration form for participating by his/her own responsibility
• wear protection helmet and gloves;
• have working bike and brakes; have spare tires and pump; ensure the organizers that the motor is clean of any hacks
• have an insurance for the race day
• not pollute the nature parkEvery runner at 23 km must:
• fill a declaration form for participating by his/her own responsibility
• be in good health due to the difficulty of the race
• have an insurance for the race day
• bring his/her own bottle for water and not pollute the nature park
• only for the juniors under 18: declaration of consent signed by the parent in front of the registering person or the team leader
Every duathlonist must conform to the previous clauses.AGE GROUPSMARATHON 40 КМMen 18-39
Men 40+
WomenMTB HALF MARATHON 23 КМJuniors under 14
Juniors under 16
Juniors under 18
Men 18-39
Men 40+
Girls under 18
Women 18+eMTB MARATHON 40 КМOne group for all riders.
TRAIL RUN 23 КМJuniors under 18
Men 18-39
Men 40+
Girls under 18 г
Women 18+DUATHLON (40 KM MTB + 13 KM TRAIL RUN)Men 18+
Women 18+
CONTROL TIME FOR DUATLONISTS:
MEN: 4 hours for bike and 6 hours to finish
WOMEN: 5 hours for bike and 7 hours to finish
If a competitor enters the transition zone after the bike control time, he will NOT be allowed to run.NB! When there are less than 3 participants in one age group, the others will be moved to a higher one.AWARDS:
The riders will be awarded individually according to their age group. The winners of every group will receive gifts and medals.
Fastest competitors in MTB 40 KM and TRAIL RUN 23 KM will be awarded with a trophy.INFORMATION ABOUT THE TRACKThe race track for the eMTB, MTB marathon, and Duatlonists’ bike course is 40 km long with total climb around 1200 m. The race track for the MTB half marathon and Trail run is 23 km long with total climb around 700 m. The duathloninsts’ running course is 13 km long wht total climb around 350 m. The tracks are moderately difficult to difficult.REGISTRATION FEE:
Every rider, runner, or duathlonist pays a registration fee of 30 BGN with online registration until 02.07.2021 and 45 BGN without online registration. Juniors under age of 18 don’t pay a registration fee. NB! Registrations in the race day will be accepted until 8:00 a.m.PRELIMINARY REGISTRATION:
Online registration at: http://bit.ly/Registration_21
VOLUNTEERS
If you are happy to volunteer at our event, please contact us using the variants below.CONTACTS:
Facebook: Велоклуб Илчов баир
Danail Denchev, tel. +359 884 320980
ddjloop@gmail.com

Pages:
Edit